0
0

ซื้อ-ขายรถยนต์ใช้แล้ว

ติตต่อโชว์รูมผู้จำหน่ายรถยนต์ใช้แล้วภายใต้สัญลักษณ์

ขายรถยนต์ใช้แล้ว

ลูกค้าต้องการนำรถมาขายหรือแลกเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ สิ่งที่ต้องนำมามีดังต่อไปนี้

 • ใบคู่มือจดทะเบียน
 • สมุดรับประกันรถยนต์ใหม่
 • รถยนต์ที่ต้องการนำมาขาย

พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ประเมิน จะทำการตรวจสอบรถยนต์ ของลูกค้า

ซื้อรถยนต์ใช้แล้ว

ติดต่อพนักงานขาย ได้ที่โชว์รูมรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-111-1234
ต่างจังหวัด 1 800 239 833

ลักษณะการรับประกันคุณภาพ

การรับประกันคุณภาพรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว (Honda Certified Used Car) อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้
เฉพาะรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้วที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งลูกค้าได้ซื้อรถยนต์จากผู้จำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งบริษัทฯ จะมอบสมุดรับประกันคุณภาพ รวมทั้งสติ๊กเกอร์รับรองติดอยู่ที่ตัวรถคันที่ผ่านการตรวจสอบ 200 รายการ

 1. ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ

  การรับประกันคุณภาพจะมีผลตั่งแต่วันที่ลูกค้าซื้อรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือระยะทาง 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน

 2. ขอบเขตการรับประกันคุณภาพ

  การรับประกันคุณภาพรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว บริษัทฯ จะรับผิดชอบเฉพาะรายการรับประกันคุณภาพ ที่ระบุไว้ในสมุดรับประกันเท่านั้น ด้วยการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย อันเนื่องมาจากการชำรุด บกพร่องของวัสดุหรือชิ้นส่วนภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์ตามที่บริษัทฯ มีดุลยพินิจ เห็นสมควร

 3. การซ่อม หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน

  การซ่อม หรือการเปลี่ยนชื้นส่วนที่เสียหาย ท่านสามารถเข้ารับบริการตามเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ รถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว (Honda Certified Used Car) ได้ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศ

 4. การโอนสิทธิ์

  ผู้รับโอนสิทธิ์รถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว (Honda Certified Used Car) และได้รับโอนสิทธิ์จากการรับ ประกันคุณภาพรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว จากเจ้าของรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้วรายก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ได้รับการโอนในขณะที่ระยะเวลาการรับประกันยังมีเหลืออยู่จะมีสิทธิ์ใช้บริการภายใต้การรับประกัน คุณภาพรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว (Honda Certified Used Car)โดยจะแสดงสมุดรับประกันทุก ครั้งก่อนเมื่อรับบริการ

 5. เพิ่มเติมการรับประกันคุณภาพ

  ในกรณีที่รถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว (Honda Certified Used Car) ยังไม่สิ้นสุดที่มีการรับประกัน คุณภาพรถใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน และยังไม่สิ้นสุดลง ณ วันที่ท่านซื้อรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว (Honda Certified Used Car) ท่านสามารถใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไข การรับประกันคุณภาพรถใหม่ ส่วนการรับประกันรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว (Honda Certified Used Car) จะเริ่มนับตั่งแต่วันที่ ลูกค้าซื้อรถจากผู้จําหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร อย่างใด อย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นถึงก่อน

มาตรฐานการตรวจเช็ก

มาตรฐานรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้วที่คุณมั่นใจได้

 • ประวัติรถยนต์ด้านเทคนิค
 • โครงสร้างตัวถังรถยนต์
 • ตรวจสอบสภาพสีภายนอก
 • ตรวจสอบไฟเตือนบนชุดมาตรวัด และอุปกรณ์อื่นๆ
 • ตรวจสอบการทำงานของ อุปกรณ์ไฟฟ้า, อุปกรณ์หลัก ภายในห้องโดยสาร
 • ตรวจสอบสวิทซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • ตรวจระบบน้ำมันหล่อลื่นอื่นๆ และทดสอบเครื่องยนต์ เกียร์อัตโนมัติ / ธรรมดา และสมรรถนะการขับขี่
 • ตรวจสอบระบบวิเคราะห์รถยนต์ฮอนด้า (HDS) ALL (DTC)
 • ตรวจสอบการรั่วซึมระดับน้ำมันต่างๆ และการดัดแปลงตัวถังหรือเครื่องยนต์
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ทำความเย็นของรถยนต์
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนช่วงล่าง, รองรับน้ำหนักและเบรก
 • ตรวจความสะอาด และการเคลือบเงา ภายในห้องเครื่องยนต์
 • ตรวจความสะอาด และการเคลือบเงาอุปกรณ์ ภายในห้องโดยสาร
 • ตรวจความสะอาด ภายในห้องสัมภาระท้าย
 • ตรวจความสะอาด, ตรวจสภาพสีรอบคัน, การเคลือบสีรถยนต์, การลงแว๊กซ์อุปกรณ์ชิ้นส่วน

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.

สิทธิประโยชน์สำหรับบริการช่วยเหลือ
รถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงของฮอนด้า

 • เรียกบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉินได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • เรียกบริการรถยก / ลากจูงได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • บริการรถยกลาก ฟรี ไปยังศูนย์บริการฮอนด้าที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ที่ใกล้ที่สุดโดยไม่จำกัดระยะทาง
 • หากต้องการยกลากไปยังจุดหมายปลายทางอื่น บริการรถยก / ลากจูงให้บริการฟรีใน 20 กิโลเมตรแรก กม. ถัดไปคิดค่าบริการ กม. ละ 25 บาท
 • กรณีที่ระยะทางไกลมากกว่า 50 กม. ทางเอ จี เอ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จะแจ้งราคาเหมาจ่ายค่ายก / ลากให้สมาชิกทราบ เพื่อขอความเห็นชอบก่อนการดำเนินการ ยก / ลากโดยสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ายก / ลาก กรณีระยะทางไกลเกินกว่า ที่กำหนดให้ฟรี เช่น ฟรีเข้าศูนย์บริการฮอนด้าที่ใกล้ที่สุด ไม่จำกัดระยะทาง
 • บริการเติมน้ำมัน 1 ครั้ง/ปี จำนวนไม่เกิน 10 ลิตร ในกรณีที่รถยนต์น้ำมันหมดฉุกเฉิน ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้สำหรับรถ 1 คัน หากเกินเหตุการณ์เดียวกันภายในปีเดียวกันค่า น้ำมันสมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • บริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคตลอด 24 ชม. ในกรณีที่รถยนต์เสียหรือเกิดอุบัติเหตุ
 • ฟรี บริการประสานงานเลขาส่วนตัว เป็น รถเช่าโรงแรม ตารางเวลาบิน ร้านอาหารต่างๆ

Call center

02-111-1234

บริการสำหรับลูกค้ารถยนต์ฮอนด้า
ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

ถ้าคุณมิได้อยู่ในเงื่อนไขการเป็นสมาชิกบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมงของ ฮอนด้า ความช่วยเหลือจะยังคงไปหาคุณ โดยมีค่าใช้จ่ายในการให้บริการเป็นครั้งๆ ไป ดังรายการด้านล่างนี้

 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน : ช่างเทคนิคจะถูกส่งไปช่วยเหลือคุณ ในกรณีปัญหา ที่เกิดขึ้นนั้น สามารถแก้ไขได้ ณ จุดเกิดเหตุ ค่าบริการเบื้องต้น 900 บาท
 • บริการรถยก / ลาก : บริการยก / ลากไปยังศูนย์บริการฮอนด้า หรือที่อื่นๆค่าบริการ เบื้องต้น 2,100 บาท สำหรับระยะทาง 25 กม. แรก กม. ถัดไป กม. ละ 25 บาท

มั่นใจการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

มาตรฐาน Honda Certified Used Car ในการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

 • มีการตรวจสอบเอกสารการซื้อ-ขายรถยนต์ และการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์อย่างถูกต้อง
 • หลังจากลูกค้าทำสัญญาซื้อรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว ท่านจะได้รับใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ภายใน 15 วันทำการ
0

เปรียบเทียบรถยนต์